Avis legal

Las fotografías y textos contenidos en este blog están protegidas por copyright y no pueden ser usadas sin la autorización escrita del autor
© 2002, Toni Bra
Si
alguien le interesa alguna fotografía,simplemente tiene que ponerse en contacto conmigo.

divendres, 1 d’octubre de 2010

Èvol
L’Évol és una  herba que pot arribar fins als 2 metres d'alçada si les condicions del terreny són favorables.
La tija es formen flors blanques. El fruit és una baia molt sucosa, arrodonida, amb poques llavors al seu interior. En aquest punt no tots opinen el mateix.
L'herba floreix a partir del mes de juny, madurant els seus fruits cap agost.
De la recollida interessa gairebé tota la planta, encara que preferentment es recullen les fulles i l'arrel.
En el procés d'assecat la planta sol perdre una mica d'aroma, però segueix conservant el seu sabor amarg..
Per la seva composició es tracta d'una planta diürètica, sudorífica i laxant.
L'arrel pot actuar com emètic i  purgant.  Del fruits es pot traure tinta. Axi que tenim una planta per un costat diuen que medicinal i per el altre es pot fer un us industrial.....curiós
També es pot prendre per a combatre el restrenyiment, encara que com purgant pot resultar una mica dràstic, així que cal gestionar bé la dosi....per si de cas lo mes segur es no intentar-ho
Juntament amb el saüc, és molt conegut des de fa molt de temps, tots dos molt apreciats sobretot e per les seves propietats per mitigar dolors i rebaixar inflors.
Altres usos es per espantat tot tipus d’insectes..Desprès de llegir varies font d’informació no tinc clar el usos medicinals  i a mes a mes crec que esta prohibida la seva venta....es lo que te Internet...molta informació  i molta contradicció